Angrerett og retur

Returrett gjelder innen 14 dager forutsatt at varen ikke er åpnet (gjelder kun matvarer) eller er i vesentlig samme stand.  Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i samme stand som ved ankomst.  Dersom du ønsker å benytte deg av returretten ber vi om at du kontakter oss her eller på epost med informasjon om hvilke produkter det gjelder og ordrenummer.

Vi bruker Helthjem med Norges beste løsning for retur av pakker – nemlig retur fra eget hjem. Det er også mulig å returnere pakker gjennom Helthjems landsdekkende utleveringsnettverk. Ved booking av retur får kunden en kode (ingen returetikett påkrevd), som skrives rett på pakken. Pakken legges ut på dørmatten eller i postkassen, og et bud fra helthjem henter så pakken i løpet av natten. Helthjem har et landsdekkende nettverk av innleveringssteder, der du enkelt kan levere inn pakken du ønsker å returnere. Helthjem sporer pakken fra den er hentet / levert til et bestemt innleveringssted, og hele veien tilbake til lager.

Dersom ValeriaS.no ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre ValeriaS.no til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom ValeriaS.no ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis ValeriaS.no nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet ValeriaS.no om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom ValeriaS.no godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått.

Klager rettes til ValeriaS.no innen rimelig tid.